Livets skilleveje

Gennem vores liv møder vi rigtig mange mennesker i kortere eller længere perioder. Med nogle af disse mennesker opstår tættere forhold.

At mødes med mennesker og danne tætte forbund giver parterne en samhørighed, som skaber en ekstra dimension i vores liv.

Dog sker det også, at den ene af parterne i et sådant forbund på et tidspunkt vil bryde med den tidligere samhørighed.

Ved et sådant brud opstår rigtig mange følelser hos de involverede parter, hvis parterne ikke er enige om bruddet.

For et par dage siden stillede jeg mig et tankemæssigt spørgsmål, og omgående modtog jeg fornemmelser for svar.

Det hele skrev jeg ned på papir, mens jeg sad med lukkede øjne.

Her er de renskrevne ord:

Afsked er svær at træffe, men nødvendigheden kan være / blive nødvendig, når andet er forsøgt eller undgået.

Afsked kan også ses fra en anden vinkel, da det er starten på en ny vej / retning i livet, og på den måde ikke trist, men en opløftende mulighed som tilvælges af den ene part.

Den anden part kan stå tilbage, men alligevel er det muligheden for at gøre noget nyt, og anderledes end hidtil.

Valget, om et skifte i livet er godt eller skidt, afhænger af, om der ses i muligheder eller begrænsninger.

Mulighederne er uendelige, men valget kan være svært at træffe, men at se fremad er kun ét valg.

Søg mulighederne i livet, og dermed søges kun efter fremskridt og ikke tilbageskridt, uanset de forhindringer, livet giver.