Overtænkning – til glæde eller det modsatte

Mon ikke mange af os oplever, at vi af og til overtænker om noget, som kun måske kan ske. Noget, som vi ikke ønsker, men alligevel bruger vi meget energi på vores tankespind.

Det sker selvfølgelig også for mig.

Jeg prøver at afbryde mit tankespind, når jeg kan mærke, at det tager overhånd. Jeg ønsker ikke at bruge energi på noget, som måske aldrig bliver aktuel.

Det fik mig for et øjeblik siden til at stille et tankemæssigt spørgsmål.

Omgående modtog jeg fornemmelser for svar. Begge dele skrev jeg ned, mens jeg sad med lukkede øjne.

Her er de renskrevne ord:

Overtænkning, er det til glæde eller det modsatte?

At overtænke skaber det, man frygter i tankerne, og uden bund i, om det sker.

Rene luftkasteller, som er med til at skabe kaos i ens egne tanker og følelser.

Ganske unødvendig bekymring skaber ingen glæde hos nogen.

At skabe forvirring hos sig selv gør intet godt for en selv.

At forholde sig til det sagte og skete, hvis det opstår, kan danne grundlag for konstruktive handlinger og udtalelser.

Andet gavner ikke noget.

At bygge sit liv op på noget, som ikke sker, danner et illusorisk verdensbillede, og ikke et realistisk.

Forhold dig til den levende verden, og glæden bliver det større.