Acceptens blinde vinkel

Vi møder udtalelser og handlinger fra andre mennesker, som ikke giver mening for os.

Det kan skyldes, at vi ikke kender de samlede forhold, som udtalelserne og handlinger er et resultat af. Det kan også skyldes, at vi kender forhold, som ikke er medtaget i grundlaget for udtalelserne/handlingerne.

Kommunikation mellem mennesker kan være udfordrende og stødende, og det er baggrunden for dette indlæg.

For et øjeblik siden, mens jeg tænkte på flere forskellige forhold, fornemmede jeg ordene i overskriften.

Mens jeg med lukkede øjne skrev ordene ned på papir, fornemmede jeg flere uddybende ord.

Her er de renskrevne ord:

Acceptens vinkel er at forstå hele den proces, som accepten angår.

Forstår man ikke hele den proces, der angår emnet, kan der ikke etableres et endeligt grundlag for en beslutning.

Accepten angår også de dele, man ikke ser og forstår, men det er nødvendigt også at acceptere de andre fremførte argumenter og elementer.

Ellers er en argumentation og accept ikke tilstrækkelig fyldestgørende for de samlede forhold.

De blinde vinkler er de oversete og overhørte sider, som bevidst undlades i egen synsvinkel, idet de kan gå i en anden retning end det ønskede.

Forståelse og accept af andres udsagn og vinkler er nødvendige for en retfærdig bedømmelse.