At være positiv er nøglen til lykke

For et øjeblik siden faldt jeg over et lille indlæg hos “The Secret” på Facebook:

  • “Positivity is the Key to happiness” – altså “positivitet er nøglen til lykke”

Gennem de seneste år har jeg noteret mig flere og flere indlæg i dagligdagen, som ikke giver mig en positiv følelse.

Prøv at gå ind på hjemmesiderne for dagens forskellige internetaviser, eller ved at se og lytte til dagens nyheder i TV eller radio. Blot ved at se på overskrifterne, så kan du sortere de forskellige indlæg i forskellige grupper, eksempelvis:

  • Positive historier
  • Succeshistorier
  • Alvorlige ulykker
  • Alvorlige sygdomme
  • Økonomiske kriser
  • Snyd og bedrag
  • Mistro til andre mennesker
  • Vrede og utilfredshed
  • Krige og ufred

Tilsvarende kan du også inddele de ord, som du enten har hørt andre sige, eller du selv har sagt i dag i de samme grupper.

Jeg føler et stigende ubehag ved at læse og høre om langt de fleste af disse indlæg i medierne, da de slet ikke gør mig glad.

Derfor vælger jeg i stedet at læse og høre om de indlæg, som giver mig en glæde. Det kan være smukke billeder, musik og historier, som er positive. Meget gerne, hvor personer uselvisk gør noget for andre, da det viser meget om giverens indstilling til andre mennesker, og uanset hvor i verden modtageren er eller kommer fra.

Når jeg ser på mange af de indlæg, som er i medierne, så er der ikke mange positive historier. Selv hvis der i en internetavis er en dejlig positiv historie, så er det jævnligt forbundet med en stærkt negativ og fordømmende kommentar fra en anden læser, som skriftligt kan give udtryk for sin holdning. Altså igen en ødelæggende holdning til noget positivt.

Jeg bliver også selv fanget af at være negativ, og så sent som for en time siden, hvor noget irriterede mig, men jeg kunne ikke komme ud med min utilfredshed til rette vedkommende.

Jeg udsendte i går et indlæg på Facebook, som jeg gerne ville sende ud til en større kreds af læsere. Det gør jeg ved at give reklamekroner, men Facebook fandt ikke, at indholdet af mit indlæg fulgte deres retningslinjer for annoncering.

Jeg forstod ikke afvisningen, og prøvede selvfølgelig igen flere gange, for det måtte være en fejl, da jeg selv mener mit indlæg er positivt og sobert, men fortsat afvisninger med samme begrundelse.

Det lykkedes mig ikke at finde en måde at skrive med en person fra Facebook, hvorfor jeg nødtvungent måtte opgive en annoncering, men lettere irriteret.

Umiddelbart efter denne episode faldt jeg over det indlæg på “The Secret”, som er anført øverst i dette indlæg.

Ved bare at se mig selv i spejlet, så var det reelt ikke betydningsfuldt, om jeg fik den annoncering godkendt eller ej.

Jeg droppede min irritation, lavede en kop kaffe, og skrev dette indlæg.

Min opfordring med dette indlæg er også, at jeg synes vi alle sammen bør fokusere mere og mere på de positive oplevelser og indholdet i vores liv.

De dårlige historier virker som en negativ spiral, som kun fremhæver yderligere dårlige historier.

De positive historier danner modsat en positiv spiral, og den vil jeg meget hellere følge.

Af Niels Kristian Skou