Om mig

Niels Kristian 

Jeg er et ganske almindeligt menneske, som har arbejdet i SKAT i mange år og er uddannet til arbejdet i SKAT.

Billedet er fra en rigtig varm dag i et sommerhus i 2014, og er fortsat relativt vellignende.

 Jeg har også haft udfordringer som alle andre.

 Livet har også givet mig store udfordringer i form af eksempelvis stor usikkerhed, lavt selvværd, ensomhed, kraftig stress, skilsmisse, ægtefælles alvorlige sygdom og dødsfald. Jeg kan på trods af dette i dag alligevel stå på benene og være glad og tilfreds med mig selv og mit liv.

 Jeg har siden 2010 været frivillig besøgsven til primært kræftsyge mennesker / og i de sidste seks år været gruppeleder i en børne- og ungesorggruppe, hvorved jeg har kunnet bruge af min egen livserfaring på flere fronter.

 Gennem mange år har alternative behandlingsmåder og tankegange haft min store interesse. Ved at forestille mig et problem som eksempelvis hovedpine hos mig selv, så har jeg kunnet heale det væk, men også at jeg med mine fingre kan “se” ved at røre ved huden på et andet menneske. I forbindelse med healing har jeg også kunnet modtage intuitive beskeder.

 Jeg har i 2015 taget en privat uddannelse til en intuitiv rådgiver (Intuitive Counselor – http://intuitivecounselor.dk). Uddannelsen har strakt sig over godt 5 måneder med en blanding af teori og mange praktiske øvelser.

 Uddannelsen gør det muligt for mig at få intuitive informationer om personer og deres personlige udfordringer. Derved vil jeg kunne hjælpe de pågældende personer til at være beviste om løsningsmulighederne på disse udfordringer, og derved blive mere tilfreds med livet.

 Jeg ved udmærket godt, at sådanne udtalelser kan virke noget abstrakte for mange mennesker, og det respekterer jeg selvfølgelig fuldt ud.

Af Niels Kristian Skou