Intuitive beskeder

 Vi er intuitive alle sammen, da vi ofte kan have et eller andet på fornemmelsen, men i min uddannelse fik jeg redskaber til at styrke intuitionen i forskellige retninger.

 Jeg kan få intuitive beskeder på følgende måde:

  • Hvis jeg sidder med lukkede øjne kan jeg få beskeder på de spørgsmål, som jeg tankemæssigt stiller. Jeg skriver spørgsmål og de fornemmede svar ned, mens jeg sidder med lukkede øjne.
  • Beskeder, som jeg kan få, kan være i form af billeder, skrevne ord og stemmer, men kan også være i form af fornemmelser.

 Jeg kan ikke nødvendigvis have en viden om betydningen af disse ord og billeder, men ved at videregive dem til dig, så vil du formentlig kunne se en sammenhæng til de udfordringer, som du har i dit liv.

 Uddannelsen giver mig også redskaber til at formidle de beskeder, som jeg modtager om dig, og samtidig spørge ind til problemer, som du har. Formålet er udelukkende at give dig en bedre forståelse af dit liv og selvfølgelig, at du får det bedre og/eller svar på dit dilemma.

 Hvis du har bekymringer og frustrationer om dig selv og dit liv, så skal du være mere end velkommen til at kontakte mig.

 Det skal pointeres, at det slet ikke er en forudsætning, at du har en indstilling som jeg til, at man kan få informationer fra intuitive områder. For mig er det underordnet, hvor informationerne kommer fra, hvis jeg bare kan formidle ord videre til personer, som trænger til en hjælpende hånd.

 Om det har noget med tro og religion at gøre – nej, overhovedet ikke. Jeg kan heller ikke sidde i lotusstilling og brænder heller ikke røgelsespinde. Altså ingen rituelle handlinger.

Af Niels Kristian Skou