Intuitiv formidling og samtale

 Jeg beskriver lige, hvordan en samtale kan foretages og hvordan jeg gør:

 Når jeg tankemæssigt spørger ind til dit dilemma, så sidder jeg afslappet med lukkede øjne på en ganske almindelig spisestuestol, og om du gør det samme eller slænger dig i en sofa, gør ingen forskel for mig.

 Det gør heller ingen forskel for mig, om vi kender hinanden i forvejen, og hvordan vi eventuelt gør det.

 Så spørger jeg i mine tanker om, hvordan jeg kan hjælpe dig med dit problem. Og så sker der noget, for jeg begynder at “se” noget – billeder / ord / tale.

 Jeg kan løbende stille tankemæssige spørgsmål, og jeg får svar på disse spørgsmål enten ved billeder eller ved ord, som jeg enten ser eller hører. Alt skriver jeg ned, mens jeg sidder med lukkede øjne.

 Jeg kan flere gange tankemæssigt spørge, om der er flere meddelelser, som jeg skal formidle videre til dig, og så plejer der at komme yderligere budskaber.

 Jeg åbner øjnene, når jeg ikke mener, at der kommer flere beskeder.

 Jeg renskriver mine håndskrevne ord, så de dog er læsbare. Derefter spørger jeg dig, om mine formidlede budskaber giver dig mening. Vi taler sammen om dette herunder, om der kan være fortolkningsmæssige elementer ved de formidlede ord.

 Hvis de sagte og skrevne ord fra mig og vores efterfølgende snak på et senere tidspunkt giver mig anledning til supplerende bemærkninger til dig, får du selvfølgelig disse.

 Hvis du ønsker det, så laver jeg meget gerne en efterfølgende opfølgning uden din direkte deltagelse. Det kan ske ved, at jeg hjemme igen stiller nogle spørgsmål via mine tanker. Både spørgsmål og tanker sender jeg selvfølgelig til dig.

LANGE OG DYBE SAMTALER

Jeg tilbyder dig også lange og dybe samtaler, og om det tager 4 eller 5 timer er mig underordnet.

Formålet med disse er at komme længere ned i dine grundlæggende problemer.

Disse samtaler kan selvfølgelig også suppleres med intuitive beskeder, hvis du ønsker det.

I forbindelse med de dybe samtaler tilbyder jeg også at massere dine fødder. Jeg ved godt, at det er mere end grænseoverskridende for en del mennesker. Massage kan også være en yderligere dimension på at komme helt ind til kernen i problemerne, og at det derved føles ekstra fysisk.

Jeg har ikke taget en uddannelse med diplom for at massere fødder, men jeg masserede dagligt min sidste hustru gennem 18 år, og har derfor en lang erfaring med massage.

Af Niels Kristian Skou